Stredoázijský ovčiarsky pes

Stredoázijský ovčiak - Hugania.sk

Stredoázijský ovčiak je jedno z najstarších plemien na svete. Tento pes je skoro 4 tisícročia používaný na ochranu zvierat, karavanov a svojich majiteľov. V dôsledku storočí výberu prírody a človeka bolo tvorené plemeno inteligentné, silné, vytrvalé, sebavedomé, schopné samostatného konania a rozhodnutí, s vysoko rozvinutým inštinktom chrániť územie a majetok vlastníka. Všetky tieto skvelé vlastnosti Stredoázijského ovčiaka prispeli k jeho značnej popularite. Avšak rozšírenie mimo jeho prirodzeného prostredia a tradičného využitia, ako aj spôsobu výberu v chove, predstavuje veľké nebezpečenstvo pre zachovanie tohto starobylého plemena. Často sú móda a dopyt hlavnými kritériami v chove, čo plemenu Stredoázijský ovčiak škodí, a čomu by sme sa radi v našom chove vyhli. Je veľa toho, čo by sa dalo o plemene Stredoázijský ovčiak napísať, ale veľmi krásne hlavnú podstatu jeho povahy opísal G. Garyhov vo svojej knihe Pes Strednej Ázie: „Ja som dieťa prírody – slobodný, voľný, silný, hrdý, nesnažte sa ma podmaniť, alebo ma zlomiť, a vtedy dostanete moju lásku, a potom budete mať vo mne svojho milujúceho oddaného priateľa – nikdy nie otroka!“

Hugania.sk | Všetky práva vyhradené | Kopírovanie a šírenie akýchkoľvek fotografií alebo grafického obsahu tejto webovej stránky je možné výhradne len s písomným súhlasom jej vlastníka.